Qj-Diasporassa

Tarjoan valmennusta, koulutusta ja konsultaatiota sekä sosiaalialan avopalveluja maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten kotoutumisen ja hyvinvoinnin tueksi.
Aktiivinen ja hyvinvoiva yksilö on koko yhteiskunnan etu.

amina_square

Tarinani

Olen Amina ja Qj-Diasporassa yrityksen perustaja, jossa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten kotoutumista ja hyvinvointia perinteisestä poiketen. Qj tulee lyhenteestä Qurbahajoogto tarkoittaen Diasporassa.

Olen sosionomi (YAMK), lastentarhanopettaja, kouluttaja sekä valmentaja. Olen työskennellyt eri puolella sosiaalialaa mm. varhaiskasvatuksessa, vastaanottokeskuksissa, aikuissosiaalityössä, kolmannella sektorilla, koulutuksen parissa sekä lastensuojelussa.  Oman taustani lisäksi olen urallani ja opinnoissani syventänyt osaamistani kehittämistyöhön ja monikulttuurisuuskysymyksiin.

Oman työni ohella olen tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisten 10 vuoden aikana maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten hyvinvoinnin ja kotoutumisen parissa. Eritaustaisten asiakkaiden on aina ollut helppoa lähestyä ja jakaa huoliaan kanssani. Asiakkaiden on usein luontevaa luoda yhteyttä ja luottamusta ammattilaisen kanssa, jota yhdistää esim. kulttuuri tai kieli. Aikoinaan juuri tämä ohjasi sosiaalialalle. Asiakkaiden tarpeiden kasvaessa syntyi idea tarjota palveluja, jossa vahvaan ammattitaitoon yhdistyy, – kieli ja kulttuuriosaaminen

Olen myös Suomen ensimmäisen somalinkielisen blogin ja Podcastin Qurbahajoogto (Diasporassa) perustaja. Niiden avulla välitän tietoa hyvinvoinnista erityisesti mielen hyvinvoinnista, omien vahvuuksien löytämisestä, unelmista, naisten voimaantumisesta ym. Saan lähes päivittäin lukijoilta viestejä, miten tekstini auttavat heitä. Näitä viestejä saattaa tulla ympäri maailman. Tämä on ollut juuri tavoitteenani eli inspiroida naisia ja voimaannuttaa heitä uskomaan itseensä.

Palvelut

Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on suuri merkitys puhuttaessa kotoutumisprosessista. Kotoutuminen ei valitettavasti toimi nykyisellä tavalla ja tähän tulee tehdä muutoksia. Tästä kertovat erilaiset selvitykset ja tutkimukset mm. sosiaali- ja terveysministeriön pyytämä selvitys (2016) maahanmuuttajanaisten- ja miesten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta tai OECD:n raportti, joka käsittelee maahanmuuttoa, kotoutumista ja kotouttamista Suomessa. (OECD 2018).

Ihminen on kokonaisuus ja kyetäkseen toimimaan, tulee hänen ensin voida hyvin niin fyysisesti, henkisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti.  Uuteen maahan muuttamiseen liittyy aina stressiä, kuten mihin tahansa muuhunkin suureen elämänmuutokseen. Qj-Diasporassa palveluiden tavoitteena on kulkea asiakkaan rinnalla tässä muutoksessa ja auttaa selättämään haasteita, jotka saattavat liittyä yhteiskuntaan ja sen palveluihin, sosiaalisiin suhteisiin, asenteisiin, uuteen kieleen tai kulttuuriin. Sen lisäksi tavoitteena on lisätä tietoutta mielen hyvinvoinnista ja esteistä hyödyntäen kulttuuri- ja kieliosaamista. Koulutuksen, tieto- ja taitojen lisääntymisen avulla asiakkaan on mahdollista tarkastella tilannettaan uudesta ja laajemmasta näkökulmasta.

Työskentely pohjautuu luottamukseen ja tätä kautta ongelmista puhutaan oikeilla termeillä ja autetaan asiakasta tiedostamaan näitä. Sen jälkeen katse suunnataan eteenpäin ja tulevaan. Emme voi muuttaa mennyttä, mutta voimme oivaltaa sieltä jotakin tärkeää, oppia itsestä sekä hyödyntää tätä muutoksessa. Työskentelyssä keskitytään siihen, mikä toimii ja pyritään ammentamaan sieltä ratkaisuja myös haasteisiin. 

Palvelukielinä: suomi, somali.

Yksilön/perheen valmennus- ja mentorointi: 

Tämän valmennuksen- ja mentoroinnin tarkoituksena on tukea maahanmuuttajataustaisen naisen tai perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisesti mielen hyvinvointia. Palvelun tavoitteena on tukea asiakasta, kun hänen omat voimavaransa eivät riitä. Tämä tarkoittaa käytännössä psykososiaalista- ja palvelunohjausta, valmentamista, sparrausta, mentorointia, neuvontaa sekä tukea käytännön asioiden hoitamiseen.

Jokaisen maahanmuuttajataustaisen naisen polku on uniikki ja tämän vuoksi laadimme yhdessä konkreettisia tavoitteita, jotka ohjaavat työskentelyä. Jotta asiakas voisi saavuttaa tavoitteitaan, tulee hänen haluta ja sitoutua työskentelyyn. Tässä keskeisenä työvälineenä ja voimavarana on asiakkaan vahvuuksien esille tuominen ja itseensä tutustuminen.

Nuorten valmennus: 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuuden esteinä ovat usein moninaiset ongelmat, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen. Näitä ovat mm.  suuri riski koulupudokkuuteen, sosiaaliset resurssit, identiteettikriisit, syrjintäkokemukset, perhetausta, mielenterveysongelmat ym. Maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma, jota täytyy pyrkiä ennaltaehkäisemään.

Identiteettinsä kehittymisen tueksi nuoret tarvitsevat roolimalleja ja rautaisen ammattilaisen, joka aidosti ymmärtää, minkälaisten asioiden kanssa kahden kulttuurin välillä elävät nuoret painivat ja minkälaista tukea he tarvitsevat. 

Nuorten valmentaminen on tarkoitettu 12-25 vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka etsivät omaa identiteettiään ja opettelevat elämään kahden kulttuurin välillä sekä tarvitsevat tukea mm. sosiaalisiin suhteisiin, tunteiden käsittelyyn, itseilmaisuun, vahvuuksien löytämiseen, oman polun kartoittamiseen sekä löytämään paikkansa tässä yhteiskunnassa.  

Äitien valmennus:

Äideille suunnatun valmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta uudessa kotimaassa. Valmennuksen avulla äideille tarjotaan lisätietoja ja pyritään löytämään kultainen keskitie, jossa lasten- ja vanhempien välinen suhde vahvistuu ja vuorovaikutus parantuu.

Sen lisäksi palvelun on tarkoitus auttaa rakentamaan siltoja nuorten ja äitien välille sekä antaa työkaluja kohdata toisiaan (kommunikoinnin lisääminen). Tämän palvelun avulla perhe saa ammattilaisen tuen avatakseen mahdollisia esteitä perheen hyvinvoinnin edestä. Jokaiselle perheelle laaditaan yhdessä (+ammattilaisen) tavoitteita. Työkaluina käytetään mm. positiivista psykologiaa, valmennusta, motivointia sekä kulttuuria ja kieltä. 

Koulutus- ja konsultaatio ammattilaisille: 

Tämän koulutus- ja konsultaation tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien parissa työskentelevien ammattilaisten kieli- ja kulttuuriosaamista. Koulutusten tavoitteena on tukea ammattilaisia kohtaamaan eritaustaisia asiakkaita, ymmärtää moninaisuutta laajemmin sekä tarkastella omia ennakkoasenteita. Koulutukset- ja konsultaatio räätälöidään aina tarpeiden mukaisesti. 

Ryhmävalmennukset:

Järjestän yhdessä muiden ammattilaisten mm. sosiaali- ja terveysalan kanssa erilaisia kotoutumis- ja hyvinvointia tukevia ryhmävalmennuksia. Näitä suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä juuri teille sopiva paketti.

Is dhis, bulshadaadana dhis on uniikki 6-viikon elämänhallinnan verkkovalmennus somalinkielellä.

Verkkovalmennukseen pääset täältä: https://bit.ly/3fEHJEA

 

Muut palvelut:

Erilaisten somalinkielisten tekstien tuottaminen erityisesti hyvinvointiteemoista.

Yhteiskunnassa erilaiset yhteisöt elävät usein hyvin kaukana toisistaan. Tavoitteena on tuoda luontevasti eri taustaisia ihmisiä yhteen kohtaamaan sekä edistää dialogiaa.

Pyrkiä tuomaan esille eri etnisten vähemmistöjen ääniä, tukea heitä aktiiviseen toimijuuteen.

Mikäli kiinnostuit, niin otathan rohkeasti yhteyttä ja voidaan yhdessä miettiä yhteistyötä!

Yhteystiedot

Amina Mohamed
amina@qjdiasporassa.fi
+358 46 967 7456