Qj-Diasporassa

Jokaisen panosta ja potentiaalia tarvitaan, jotta voidaan yhdessä rakentaa hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Tarjoan koulutusta, konsultaatiota, asiantuntijuutta sekä sosiaalialan avopalveluja diversiteetin, moninaisuuden sekä eritaustaisten ihmisten kohtaamisen lisäämiseksi.

amina_square

Tarinani

Olen Amina ja Qj-Diasporassa yrityksen perustaja, jossa pyritään viemään  moninaisuutta ja erilaisuutta eteenpäin sekä tuomaan niiden hyödyt eri organisaatioille. Qj tulee lyhenteestä Qurbahajoogto tarkoittaen Diasporassa.

Olen sosionomi (YAMK), kouluttaja, konsultti, asiantuntija sekä vaikuttaja. Olen työskennellyt eri puolella sosiaalialaa mm. varhaiskasvatuksessa, vastaanottokeskuksissa, aikuissosiaalityössä, kolmannella sektorilla, koulutuksen parissa sekä lastensuojelussa.  Oman taustani lisäksi olen urallani ja opinnoissani syventänyt osaamistani kehittämistyöhön ja moninaisuuskysymyksiin.

Vapaaehtoistyö maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten parissa ohjasi aikoinaan sosiaalialalle. Eritaustaisten ihmisten on aina ollut helppoa lähestyä ja jakaa asioita kanssani. Erityisesti eritaustaisten ihmisten on usein luontevaa luoda yhteyttä ja luottamusta ammattilaisen kanssa, jota yhdistää esim. kulttuuri tai kieli. Samanaikaisesti monet eri tahot lähestyvät jatkuvasti pyytäen tukea ja työkaluja kohdata eri kulttuuritaustaisia ihmisiä. Niin asiakkaiden kuin erilaisten sidosryhmien tarpeiden kasvaessa syntyi idea tarjota palveluja , jossa vahvaan ammattitaitoon yhdistyy, – kieli ja kulttuuriosaaminen.

Olen myös Suomen ensimmäisen somalinkielisen blogin ja Podcastin Qurbahajoogto (Diasporassa) perustaja. Niiden avulla pyrin välittämään tietoa hyvinvoinnista erityisesti mielen hyvinvoinnista, omien vahvuuksien löytämisestä, unelmista, naisten voimaantumisesta, urasta ym. Saan lähes päivittäin lukijoiltani viestejä siitä, miten tekstini auttavat heitä. Näitä viestejä saattaa tulla ympäri maailman. Tämä on ollut juuri tavoitteenani eli inspiroida naisia ja voimaannuttaa heitä uskomaan itseensä.

Palvelut

Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on suuri merkitys puhuttaessa esim. kotoutumisprosessista. Kotoutuminen ei valitettavasti toimi nykyisellä tavalla ja tähän tulee tehdä muutoksia. Tästä kertovat erilaiset selvitykset ja tutkimukset mm. sosiaali- ja terveysministeriön pyytämä selvitys (2016) maahanmuuttajanaisten- ja miesten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta tai OECD:n raportti, joka käsittelee maahanmuuttoa, kotoutumista ja kotouttamista Suomessa. (OECD 2018).

Ihminen on kokonaisuus ja kyetäkseen toimimaan, tulee hänen ensin voida hyvin niin fyysisesti, henkisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti.  Uuteen maahan muuttamiseen liittyy aina stressiä, kuten mihin tahansa muuhunkin suureen elämänmuutokseen. Qj-Diasporassa palveluiden tavoitteena on niin kulkea asiakkaiden rinnalla tässä muutoksessa kuin tuoda näkyväksi niitä haasteita, jotka saattavat liittyä yhteiskuntaan ja sen palveluihin, sosiaalisiin suhteisiin, asenteisiin, uuteen kieleen tai kulttuuriin.

Ammattilaisten ja organisaatioiden kouluttamisen, tieto- ja taitojen lisääntymisen kautta on mahdollista tarkastella näitä ilmiöitä uudesta ja laajemmasta näkökulmasta. Tavoitteena on haastaa ja ravistella vanhoja toimintamalleja, jotka eivät enää toimi tai palvele. 

Avointa yhteiskuntaa rakennetaan mahdollistamalla erilaisten ihmisten toimijuutta ja osallisuutta. Maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä on valtavan paljon käyttämätöntä potentiaalia, jota voidaan hyödyntää mm. työelämässä. Näiden palveluiden tarkoituksena on tuoda näitä esille.

Palvelukielinä: suomi, somali,englanti.

Yritys yhteistyö:

Tarjoan koulutuksia mm. kulttuurisensitiivisestä työotteesta, moninaisuuden johtamisesta, monikulttuurisen työyhteisön rakentamisen abc (rekrytointi, perehdytys ym). Jokainen koulutus rakennetaan tilaajan toiveesta, kysy lisää!

Vaikuttamistyö (kampanjat, somesisällöt)

Ammattilainen onnistu asiakaskohtaamisessa!

Tämän koulutuksen- ja konsultaation tarkoituksena on lisätä vieraskielisten parissa työskentelevien ammattilaisten kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Koulutusten tavoitteena on tukea ammattilaisia kohtaamaan eritaustaisia asiakkaita, ymmärtää laajemmin moninaisuutta sekä tarkastella omia ennakkoasenteita. Koulutukset- ja konsultaatio räätälöidään aina tarpeiden mukaisesti. 

Ryhmävalmennukset:

Järjestän yhdessä muiden ammattilaisten mm. sosiaali- ja terveysalan kanssa erilaisia asiantuntijakoulutuksia. Näitä suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä juuri teille sopiva paketti.

Is dhis, bulshadaadana dhis on uniikki 6-viikon elämänhallinnan verkkovalmennus somalinkielellä.

Verkkovalmennukseen pääset täältä: https://bit.ly/3fEHJEA

 

Muut palvelut:

Erikielisen sisällöntuottaminen.

Erilaiset tapahtumat, joiden tavoitteena on tuoda luontevasti eri taustaisia ihmisiä yhteen kohtaamaan sekä edistää dialogiaa.

Vaikuttamistyö erityisesti somessa.

Mikäli kiinnostuit, niin otathan rohkeasti yhteyttä niin voidaan yhdessä miettiä yhteistyötä!

Yhteystiedot

Amina Mohamed
amina@qjdiasporassa.fi
+358 46 967 7456