Qj-Diasporassa

Jokaisen panosta ja potentiaalia tarvitaan, jotta voidaan yhdessä rakentaa paremmin voivaa yhteiskuntaa. Qj-Diasporassa tarjoaa sekä valmennuksia maahanmuuttajataustaisille, että moninaisuuteen ja diversiteettiin keskittyviä koulutuksia ja konsultaatioita yrityksille, organisaatioille ja erilaisille työyhteisöille.

Palvelut

KoKotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, johon tarvitaan sekä kotoutujan että vastaanottavan yhteiskunnan panosta ja kehittymistä. Palvelumme tähtäävätkin sekä valmentamaan ja tukemaan kotoutujia ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä että tukemaan erilaisia työyhteisöjä (yritykset, organisaatiot) moninaisuuden ja monikulttuurisuuden voimavarojen hyödyntämisessä. Lisäksi tuemme kotoutumista olemalla mukana Harrastamisen Suomen mallissa. Järjestämme harrastustoimintaa lapsille ja nuorille yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Palvelut maahanmuuttajille

Ihminen on kokonaisuus ja kyetäkseen toimimaan ja vapauttamaan koko potentiaalinsa, tulee hänen ensin voida hyvin niin fyysisesti, henkisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Maahanmuuttajataustaisille suunnatut palveluni keskittyvätkin purkamaan uuteen maahan asettumisen ja kotoutumisen esteitä. Palvelut on tällä hetkellä kohdistettu erityisesti äideille ja nuorille, ja palvelukielinä toimivat suomi, englanti ja somali. Muunkielisiä palveluita voi olla mahdollista järjestää yhteistyötahojen avulla.

Tällä hetkellä järjestän yhdessä muiden ammattilaisten (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten) kanssa erilaisia kotoutumista ja hyvinvointia tukevia ryhmävalmennuksia ja työpajoja. Palveluiden tavoitteena on kulkea asiakkaiden rinnalla muutoksessa ja auttaa heitä selättämään haasteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi vastaanottavaan yhteiskuntaan ja sen palveluihin, sosiaalisiin suhteisiin, asenteisiin, uuteen kieleen tai kulttuuriin. Sen lisäksi tavoitteenani on lisätä tietoutta mielen hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin esteistä hyödyntäen kulttuuri- ja kieliosaamista, sekä tukea äitejä ja nuoria muun muassa voimaantumisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Palvelut suunnitellaan ja räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Lue lisää maahanmuuttajaäideille ja nuorille suunnatuista palveluista, ja ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä juuri teille sopiva paketti! Tutustu myös järjestämäämme harrastustoimintaan lapsille ja nuorille. Harrastaminen on tärkeämpää kuin usein luullaan, ihan meille kaikille!

Koulutukset ja konsultaatiot yrityksille ja työyhteisöille

Palvelutarjontamme toinen kulmakivi ovat moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät koulutukset ja konsultaatiot yrityksille, oranisaatioille ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille. Moninaisuus työyhteisöissä on usein rikkaus, jota ei osata täysin hyödyntää. Moninaisen työyhteisön potentiaalin ja vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen voi lisätä innovaatiota ja parantaa työyhteisön toimintaa ja henkeä. Tarjoammekin yrityksille ja organisaatioille muun muassa moninaisuuden johtamiseen ja monikulttuurisiin työyhteisöihin ja niiden rakentamiseen keskittyviä koulutuksia ja konsultaatioita. Maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille tarjoamme myös monikulttuurisuuteen liittyviä valmennuksia. Kieleen ja kulttuuriin liittyvä ymmärrys on valtavan tärkeää asiakastyössä maahanmuuttajien parissa ja kohottaa palveluiden laatua sekä parantaa asiakaskokemuksia huomattavasti.

Jos tahdot hyödyntää monikulttuurisen työyhteisösi resursseja tehokkaammin tai kehittää monikulttuurisen asiakastyön laatua ja tuloksia,  tutustu tarjoamiimme koulutuksiin ja konsultaatioihin ja ota rohkeasti yhteyttä!

Äitien valmennukset

Vieraskielisille ja maahanmuuttajataustaisille äideille suunnatuissa valmennuksissa äidit saavat ammattilaisen tuen ja tietotaitoa vanhemmuuteen, arkeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen palveluihin liittyen.

Valmennuksia järjestetään suomeksi, somaliksi ja englanniksi. Lue lisää.

Nuorten valmennukset ja työpajat

Nuorten valmennuksilla ja työpajoilla maahanmuuttajataustaisia nuoria tuetaan oman identiteetin löytämisessä ja kahden kulttuurin välillä kasvamisessa. Tavoitteena on voimaannuttaa nuoria ja auttaa heitä löytämään omat polkunsa ja vaikuttamisväylänsä yhteiskunnassa.

Lue lisää.

Somalinkieliset resurssimme verkossa
  • Uusi, ensisijaisesti vanhemmille ja äideille tarkoitettu somalinkielinen Youtube-kanava löytyy nyt täältä!

  • Is dhis, bulshadaadana dhis on uniikki 6-viikkoinen elämänhallinnan verkkovalmennus somalinkielellä. Verkkovalmennukseen pääset täältä.
Koulutukset ja konsultaatiot yrityksille, organisaatioille ja ammattilaisille

Tahdotko hyödyntää monikulttuurisen työyhteisösi resursseja paremmin? Tahdotko kehittää monikulttuurisen asiakastyön laatua ja tuloksia?

Tarjoamme koulutuksia ja konsultaatioita yrityksille, organisaatioille ja maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille. Aiheina muun muassa moninaisuuden johtaminen, monikulttuurisen työyhteisön rakentamisen ABC (rekrytointi, perehdytys jne.) ja monikulttuurisessa asiakastyössä onnistuminen.

Lue lisää.

Harrastustoiminta

Järjestämme harrastustoimintaa lapsille ja nuorille yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.  Toimintaa järjestetään harrastuskerhojen muodossa helsinkiläisissä peruskouluissa.

Lue lisää ja jos harrastustoiminnan ohjaajan työ kiinnostaa, tarkista rekrysivumme!

Muut palvelut ja yhteistyö

Pyydettäessä voimme tuottaa erilaisia somalinkielisiä sisältöjä esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Olemme myös aina avoimia yhteistyöprojekteille, joiden tarkoitus on tuoda eritaustaisia ihmisiä yhteen kohtaamaan ja oppimaan toisiltaan.

Lue lisää tai ota suoraan yhteyttä!

Yhteystiedot

Amina Mohamed
amina@qjdiasporassa.fi
+358 40 021 2432