Äideille suunnatun valmennuksen tavoitteena on tukea vieraskielisiä ja
maahanmuuttajataustaisia äitejä ja vahvistaa vanhemmuuteen liittyvää tietotaitoa uudessa
kotimaassa. Palveluiden saavuttavuus ja kohderyhmän ymmärrys ovat Qj-Diasporassa
vahvuuksia. Valmennuksessa äideille tarjotaan heitä tukevaa tietoa sekä konkreettisia
työkaluja arkeen, vanhemmuuteen, kotoutumiseen, työelämään, yhteiskunnan palveluihin,
mielen hyvinvointiin, ympäristöön ja verkostoihin liittyen, asiakkaiden tarpeen mukaan.
Palvelun tarkoituksena on myös auttaa rakentamaan siltoja nuorten ja äitien välille sekä
antaa heille työkaluja kohdata toisiaan ja kommunikoida paremmin. Pyrimme yhdessä
löytämään kultaisen keskitien, jolla lasten ja vanhempien välinen suhde vahvistuu ja
vuorovaikutus paranee. Äitien valmennukset järjestetään yleensä ryhmävalmennuksina,
joissa äidit pääsevät myös verkostoitumaan ja hyödyntämään vertaistukea.


Äitien valmennuksissa perhe saa ammattilaisen tuen avaamaan mahdollisia esteitä
perheen hyvinvoinnin edestä. Valmennus ammentaa kieli- ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi
positiivisesta psykologiasta sekä valmentavasta ja motivoivasta työotteesta. Jokaiselle
perheelle laaditaan yhdessä ammattilaisen kanssa tavoitteita, joita kohti edetään
asiakkaiden tahdissa.


Järjestämme sekä lyhyempiä, päivästä kolmeen päivään kestäviä äitien
ryhmävalmennuksia, että pitkäkestoisempia, kerran tai kaksi kuussa pidettäviä
valmennuksia. Valmennuksia voidaan järjestää sekä suomeksi, somaliksi että englanniksi
ja tarvittaessa yhteistyökumppaneiden avulla muillakin kielillä. Tapaamiset järjestetään
ensisijaisesti lähitoteutuksena pääkaupunkiseudulla, mutta etätoteutuskin onnistuu.
Valmennuksia on järjestetty etänä sekä valtakunnallisesti että pandemiatilanteen niin
vaatiessa. Kysy meiltä lisää jos kiinnostuit!


Äitien valmennuksia on järjestetty sosiaalisen median livessä vuodesta 2016 alkaen. Ne
ovat suosittuja ja äidit lähestyvätkin usein näiden kautta henkilökohtaisesti omaan
tilanteeseen liittyen.