Harrastustoiminnan ohjaajien rekry on käynnissä!


Harrastusten tärkeys tunnetaan Suomessa, ja erityisesti lasten ja nuorten
harrastustoimintaa pidetään arvossa – syystäkin.

Harrastukset auttavat omien taitojen löytämisessä ja kehittämisessä, itsetuntemuksen ja
identiteetin kehittymisessä, sekä omanhenkisten ystävien ja mielekkään tekemisen
löytämisessä. Esimerkiksi Määttä (2021) kertoo THL:n vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn
perustuneessa artikkelissaan että säännöllisesti harrastuksessa käyvät lapset tuntevat
harvemmin yksinäisyyttä, heillä on harvemmin stressiä koulusta ja mielialaan liittyviä
ongelmia, he ovat harvemmin koulukiusaamisen kohteena, heillä on harvemmin
nukahtamisvaikeuksia, ja he kokevat harvemmin terveydentilansa huonoksi tai
keskinkertaiseksi.

Suomalaiseen kulttuuriin harrastaminen on vahvasti juurtunut perinne. Monille
maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen se ei ole kuitenkaan
yhtä tuttua. Harrastaminen voi osaltaan edistää maahanmuuttajataustaisten lasten
hyvinvointia, lievittää heidän kokemaansa vähemmistöstressiä ja tukea heitä oman identiteetin
rakentamisessa ja ystäväpiirin löytämisessä. Harrastuksista oppii myös paljon hyödyllisiä
kykyjä ja taitoja, jotka auttavat elämän varrella. Olisikin tärkeää, että kaikenlaisia lapsia ja nuoria
saataisiin harrastustoimintaan mukaan taloudellisista tai kulttuuritaustoista riippumatta.

Qj:Diasporassa on mukana Harrastamisen Suomen mallissa ja järjestää harrastustoimintaa
lapsille ja nuorille yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Harrastusmahdollisuudet
sijoittuvat koulujen yhteyteen, toimintaa järjestetään koulupäivien jälkeen klo 14-17 välisellä
ajalla, ja kaikki ovat tervetulleita. Harrastustoiminnan teemat vaihtelevat aina liikunnasta ja
taiteesta ruoanlaittoon, ja toiminnan ohjaajien rekryt ovat tälläkin hetkellä auki. Jos innostava ja
tärkeä osa-aikatyö lasten ja nuorten parissa kiinnostaa, ja jos tahdot päästä jakamaan
esimerkiksi oman suosikkiharrastuksesi heidän kanssaan, katsasta rekry-sivumme ja
hae mukaan!