Moninaisuuden johtaminen on tärkeä taito nykypäivän työyhteisöissä ja monikulttuurisuuteen
tulisi työelämässä kiinnittää enemmän huomioita. Moninaisuus työyhteisössä
on usein hyödyntämätön rikkaus, joka voi esimerkiksi yritysmaailmassa lisätä innovaatioita
ja tulosta (BCG 2017). Kieli- ja kulttuuriymmärryksestä on myös suuresti hyötyä asiantuntijatyössä,
jossa asiakaskuntaan kuuluu esimerkiksi maahanmuuttajia. Kulttuurisensitiivinen työyhteisö
pystyy tuottamaan laadukkaampaa palvelua, ja asiakastyytyväisyys kasvaa samalla kuin itsestään.

Tarjoamme koulutuksia ja konsultaatioita sekä yrityksille, organisaatioille että maahanmuuttajien parissa
työskenteleville ammattilaisille. Palvelutarjontaamme kuuluvat koulutuksen muun muassa
kulttuurisensitiivisestä työotteesta, moninaisuuden johtamisesta sekä monikulttuurisen
työyhteisön rakentamisesta (monikulttuurisen työyhteisön rakentamisen ABC – rekrytointi,
perehdytys ym.).

Ammattilaisille suunnattujen koulutusten ja konsultaatioiden tarkoituksena on lisätä
maahanmuuttajien parissa työskentelevien kieli- ja kulttuuriymmärrystä sekä tukea
ammattilaisia kohtaamaan erilaisia asiakkaita, ymmärtämään moninaisuutta ja
tarkastelemaan omia asenteitaan. Tämä sekä helpottaa ja edistää ammattilaisten työtä, että kasvattaa
asiakastyytyväisyyyttä.

Yrityksille ja organisaatioille räätälöidyissä koulutuksissa pyritään tuomaan moninaisuuden
voimavarat ja potentiaali esiin, ja tukemaan asiakasorganisaatioita kyseisten voimavarojen
hyödyntämisessä aina rekrytoinnista moninaisten tiimien johtamiseen. Koulutukset ja konsultaatiot
räätälöidään aina tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kysy rohkeasti lisää!

Koulutukset kestävät yleensä päivästä kolmeen päivään, ja ne pyritään mielellään
pitämään lähikoulutuksina pandemiatilanteen niin salliessa. Jos työyhteisö on suuri,
voidaan ammattilaiset jakaa pienempiin ryhmiin, joille järjestetään omat koulutuspäivät.
Kerromme mielellämme lisää järjestämistämme koulutuksista.