Voit kysyä meiltä myös erilaisten somalinkielisten tekstien tuottamisesta erityisesti
hyvinvointiteemoihin liittyen. Somalinkielinen viestintä on lähellä sydäntämme!

Uskomme, että eritaustaisten ihmisten ja yhteisöjen yhteen tuominen sekä dialogi
heidän välillään on valtavan tärkeää. Erilaiset yhteisöt elävät usein yhteiskunnassa
sosiaalisesti kaukana toisistaan, mikä edesauttaa harhaanjohtavien mielikuvien ja
vastakkainasettelujen syntymistä. Olemmekin aina avoimia yhteistyöprojekteille, joiden
tarkoituksena on tuoda luontevasti eri taustaisia ihmisiä yhteen kohtaamaan sekä
oppimaan toinen toisiltaan. Myös eri etnisten vähemmistöjen äänen esille tuominen ja
vähemmistöjen tukeminen aktiiviseen toimijuuteen ovat lähellä sydäntämme.
Ota toki yhteyttä, jos sinulla on tähän teemaan liittyvä projekti ja yhteistyö kiinnostaa!

Yhdessä miettimällä syntyvät parhaat ideat!