Nuorten valmennukset ja työpajat ovat yksi tapa tukea maahanmuuttajataustaisia
nuoria löytämään oman identiteettinsä ja omat voimavaransa. Kahden kulttuurin välillä
kasvaminen ja vähemmistöryhmän edustajana oleminen yhteiskunnassa ei ole helppoa.
Myös mahdollinen oma tai vanhempien traumaattinen tausta esimerkiksi pakolaistaustaisilla
nuorilla voi haastaa. Kahden kulttuurin omaaminen on kuitenkin myös suuri rikkaus, ja
maahanmuuttajataustaisissa nuorissa on valtavasti potentiaalia. He tarvitsevat vain tukea
löytääkseen oman tasapainon ja identiteetin, omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä
vaikuttamismahdollisuutensa. Voit lukea Aminan ajatuksia kahden kulttuurin välillä
varttumisesta Maailma.net-artikkelista täältä.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuuden esteinä ovat usein moninaiset ongelmat,
jotka voivat johtaa syrjäytymiseen. Näitä ovat mm. suurentunut riski koulupudokkuuteen,
sosiaalisten resurssien niukkuus, identiteettikriisit, syrjintäkokemukset, perhetausta ja
mielenterveysongelmat. Maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytyminen on
yhteiskunnallinen ongelma, jota on pyrittävä ennaltaehkäisemään.
Identiteettinsä kehittymisen tueksi nuoret tarvitsevat roolimalleja ja rautaisen
ammattilaisen, joka aidosti ymmärtää, minkälaisten asioiden kanssa kahden kulttuurin
välillä elävät nuoret painivat ja minkälaista tukea he tarvitsevat.

Nuorten työpajat ja ryhmävalmennukset on tarkoitettu 12-25 vuotiaille
maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka etsivät omaa identiteettiään ja opettelevat
elämään kahden kulttuurin välillä, sekä tarvitsevat tukea mm. sosiaalisiin suhteisiin,
tunteiden käsittelyyn, itseilmaisuun, vahvuuksien löytämiseen, oman polun kartoittamiseen
sekä löytämään paikkansa ja vaikuttamisväylänsä tässä yhteiskunnassa. Työpajat tai
ryhmävalmennukset kestävät yleensä päivän tai puoli päivää, ja keskittyvät esimerkiksi
voimaantumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Teemme myös pyynnöstä koulu-
tai järjestövierailuja. Ota rohkeasti yhteyttä ja räätälöidään teidän tarpeisiinne sopiva
tapahtuma!