Olen Amina ja QjDiasporassa-yrityksen perustaja. Yritykseni edistää erityisesti
maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten kotoutumista ja hyvinvointia hieman
perinteisestä poiketen, sekä tukee yrityksiä ja organisaatioita löytämään moninaisuuden ja
moninaisten työyhteisöjen vahvuudet ja hyödyt. Lyhenne Qj tulee somalin kielen sanasta
qurbahajoogto, joka tarkoittaa diasporaa, eli ihmisiä, joiden juuret ja identiteetti liittyvät johonkin
maahan, mutta he asuvat toisaalla. Uuteen maahan muuttaminen voi olla ihmiselle valtavan suuri
stressi. Vastassa ovat vieras kieli, kulttuuri ja yhteiskunta järjestelmineen. Kotoutumisen varhaisessa
vaiheessa tarjotut palvelut tukevat kotoutujien hyvinvointia ja uuteen maahan integroitumista.
Tänä päivänä myös työyhteisöt ja -ympäristöt moninaistuvat, ja tarve moninaisuuden
johtamiskoulutuksille ja monikulttuurisille työyhteisöille suunnatuille konsultaatioille kasvaa.

Olen sosionomi (YAMK), lastentarhanopettaja, kouluttaja sekä valmentaja. Olen
työskennellyt sosiaalialalla erilaisissa tehtävissä mm. varhaiskasvatuksessa,
vastaanottokeskuksissa, aikuissosiaalityössä, kolmannella sektorilla, kouluttamisen
parissa sekä lastensuojelussa. Urallani ja opinnoissani olen erikoistunut johtamiseen,
kehittämistyöhön sekä monikulttuurisuuskysymyksiin.

”Urallani ja opinnoissani olen erikoistunut johtamiseen, kehittämistyöhön
sekä monikulttuurisuuskysymyksiin.”


Omalle alalleni ja työhön maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten kotoutumisen
parissa olen aikoinani löytänyt vapaaehtoistyön kautta. Tällä hetkellä valmennan erityisesti
äitejä ja järjestän myös valmennuksia ja työpajoja nuorille. Eri taustoista tulevien asiakkaiden
on aina ollut helppo lähestyä minua ja jakaa huoliaan kanssani. Asiakkaiden on usein
luontevampaa luoda yhteys ja rakentaa luottamusta ammattilaiseen, jonka kanssa heillä
on yhteinen kieli- tai kulttuuritausta. Juuri tämä ohjasi minua alussa sosiaalialalle.
Asiakkaiden tarpeiden kasvaessa ja selkiytyessä syntyi idea tarjota palveluita, joissa
vahvaan ammattitaitoon yhdistyvät kieli- ja kulttuuriosaaminen. Myös suomalaisen
yhteiskunnan ja työyhteisöjen moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät tarpeet ovat
vuosien varrella tulleet esiin, ja olen osaltani pyrkinyt vastaamaan tähän tarpeeseen
koulutusten ja konsultaatioiden muodossa.

”Asiakkaiden on usein luontevampi luoda yhteys ja rakentaa
luottamusta ammattilaiseen, jonka kanssa heillä on yhteinen kieli- ja
kulttuuritausta.”


Olen lisäksi Suomen ensimmäisen somalinkielisen blogin ja podcastin Qurbahajoogto
(diasporassa) perustaja. Näiden kanavien avulla välitän tietoa erityisesti mielen
hyvinvoinnista, omien vahvuuksien löytämisestä, unelmista, naisten voimaantumisesta ym.
Toimin myös sosiaalisen median vaikuttajana.

Saan lähes päivittäin lukijoiltani viestejä siitä, miten tuottamani sisältö on auttanut heitä.
Viestejä saattaa tulla ympäri maailmaa. Tämä lämmittää mieltäni, sillä tavoitteenani on
ollut inspiroida naisia ja voimaannuttaa heitä uskomaan itseensä.

”Saan lähes päivittäin lukijoiltani viestejä siitä, miten tuottamani sisältö
on auttanut heitä. Viestejä saattaa tulla ympäri maailmaa.”


Kokemusteni ja ammattitaitoni pohjalta ovat syntyneet koulutukset niin
maahanmuuttajataustaisille kuin maahanmuuttajataustaisten kanssa työskenteleville
ammattilaisille ja moninaisille työyhteisöille. Ammennan työssäni myös käymistäni
johtajuus- ja muutosjohtamisen koulutuksista sekä positiivisen psykologian kursseilta.
Verkostoilla on myös suuri merkitys työssäni. Vuosien varrella olen verkostoitunut laajalle
erilaisten yhteisöjen, järjestöjen, ja yritysten kanssa. Usein järjestän koulutuksia
nimenomaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulutuksia on tullut vedettyä niin
järjestöille, kunnille kuin yrityksille, ja olen vetänyt muun muassa
maahanmuuttajataustaisille naisille ja äideille suunnattuja yksilö- ja ryhmävalmennuksia,
valmentanut naisia erilaisista palveluista, esiintynyt nuorten tapahtumissa ja
nuorisoristeilyillä ja fasilitoinut vaikuttamistyöpajoja, kouluttanut suomalaisia yritysjohtajia,
ja organisoinut harrastustoimintaa yhdessä koulujen kanssa. Yrittäjänä olen päässyt
tekemään sitä, mikä on lähellä sydäntäni ja vastaamaan todellisiin yhteiskunnastamme
kumpuaviin tarpeisiin.


– Amina